Innotutkasta testattuja menetelmiä kehittämiseen

Innotutkan kokoamat menetelmät kehittävät osaamistasi ja yritystäsi innovoinnin, ennakoinnin ja kestävän kehityksen periaatteiden avulla. Jo toteutetun Innotutka-hankkeen valmennuksiin osallistuneet yritykset saivat uusia ideoita, kehittämisapua yrityksen kestävään uudistumiseen ja valmiuksia luoda tulevaisuuden innovaatioita. Tuoreita ideoita oli myös mahdollista kokeilla asiakasrajapinnoissa. Yritykset oppivat hyödyntämään ennakointitietoa ja laajensivat osaamistaan kestävän kehityksen näkökulmissa. Uusi verkosto, tapahtumat ja yhdessä kehittäminen innostivat uusiin kokeiluihin. Kymmenien yritysten yhdessä tekemisestä syntyi käytäntöjä mikro- ja pk-yritysten innovaatio- ja uudistumistarpeisiin.


Innotutka-työkirjasta vinkkejä innovointiin

Innotutka-hankkeessa syntyi toimintamalleja ja monipuolinen innovaatiotyökirja yritysten ja yrityspalveluja tuottavien organisaatioiden käyttöön. Työkirja edistää luovaa prosessia ja innovaatioita. Juoksevat asiat kiireisessä arjessa vievät yrittäjän ajan. Strateginen toiminta ja tulevaisuuden rakentaminen jäävät usein taka-alalle. Yrittäjän ei kannata jättää mahdollisuuksiaan käyttämättä.

Työkirja tarjoaa nopeasti toteutettavia malleja käytännön innovaatioiden toteuttamiseen

Voit luoda myös täysin uusia tulevaisuuteen suuntautuvia visioita. Mukana on myös malleja innovaatiotapahtumista, joita voit toteuttaa itsenäisesti omassa verkostossasi tai yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Päivä innovaatioille kannattaa varata ainakin kerran tai pari vuodessa.

Tarkkaile jatkuvasti myös ympäristöäsi, kieliikö joku asia muutoksesta? Huomaatko jotakin hätkähdyttävää? Miten voit itse olla tarjoamassa tulevaisuuden tuotteita ja palveluita muuttuvassa maailmassa? Pieniä innovaatiohetkiä kannattaa vetää yrityksen omassa tiimissä, vaikka viikoittain tai kuukausittain tyhy-tuokioiden ohessa.

Lataa Innotutka-työkirja ja ota aktiiviseen käyttöön!


Ideointia ja uudistumista ennakoiden – Innotutkan vinkkejä pk-yrittäjille

Tähän oppaaseen on koottu joitain Innotutka-hankkeessa testattuja ennakointiajattelua hyödyntäviä ideointimateriaaleja. Osa vinkeistä pohjautuu vahvasti nykyisyyteen ja auttaa tekemään valintoja, joiden avulla voi uudistaa tekemistään pienillä askelilla. Osa ideoista virittää tarkkailemaan ympäristöä uusilla silmillä ja havainnoimaan potentiaalisia tulevaisuuden mahdollisuuksia, joihin voi alkaa jo varustautumaan tai keräämään lisätietoa.

Lataa opas täältä!


Innovaatiokumppanit

Turun ammattikorkeakoulun innovatiivinen liiketoiminta ja yrittäjyys -osaamispolku, tuttavallisemmin BisnesAkatemia, tarjoaa yrityksille palveluitaan innovaatiohaasteissa. BisnesAkatemia on valmis toteuttamaan esimerkiksi Innotutka-Foorumipäivän tai vaikka 24h-innovaatiohaasteen. Myös yritysten välinen Kohtaaminen-tapahtuma antaa mahdollisuudet tulevaisuuden visioinnille ja yritysten yhdessä kehittämiselle.

Innovaatiopalvelun voit tilata räätälöitynä myös täysin omista lähtökohdistasi. Sinä yrittäjänä muotoilet toimeksiantosi oman tarpeesi mukaan ja BisnesAkatemian innokkaat osuuskuntayrittäjät tuottavat tuloksia yrityksesi kehittämisen avuksi.

Kysy lisää ja pyydä tarjous!

Marita Nummi-Wikström

BisnesAkatemia

Ota yhteyttä!

Sari Asteljoki

Haluatko mukaan Turun ammattikorkeakoulun yrityksiä kehittäviin hankkeisiin? Kysy lisää eri mahdollisuuksista.

Ota yhteyttä!


Hankkeen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. Hanke rahoitettiin osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Valmennuksen päätoteuttaja oli Turun ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina oli Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. Mukana oli myös Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen Yrittäjien yrityskummit.