Innovaatioiden kaupallistaminen

BusinessClub ja businessmentorit tukevat tutkimusryhmiä innovaatioiden kaupallistamisessa.

Businessmentoreilla on laajaa kokemusta yrittäjyydestä, substanssiosaamista eri toimialoilta, kokemusta tuotekehityksestä, markkinoinnista, myynnistä, kansainvälisestä kaupasta, johtamisesta, laadunhallinnasta ja rahoituksesta. Businessmentorit tukevat kaupallistamisessa ja etsivät parhaat osaajat käytännön tehtäviin ja toimivaan tiimiin. Kaupallistamistehtävissä voivat toimia esimerkiksi YAMK ja monimuoto-opiskelijat sekä päiväopiskelijat soveltuvissa tehtävissä.

Tutustumme tutkimusryhmien toimintaan, järjestämme koulutuksia ja pohdimme mahdollisuuksia yhdessä tiedeasiantuntijoiden kanssa. Autamme tarvittavien kontaktien ja verkostojen luomisessa.

Teknologian suojaus on tärkeää ennen uuden innovaation kaupallistamistoimia. Suojauksella voi osoittaa olevansa teknologian alkuperäinen kehittäjä ja omistaja. Suojatun innovaation ympärille voi perustaa yrityksen tai myydä tai lisensoida innovaation kehittämisestä kiinnostuneille tahoille. IPR-asioissa palvelee innovaatioasiamies, ja apua saa myös businessmentoreilta.

 

Innovaatiotoimintamalli

Katso kuva suurempana

 

Apua ja tukea innovaatioihin

Korkeakouluissa syntyy uusia merkittäviä tutkimustuloksia, innovaatioita ja keksintöjä. Turun ammattikorkeakoulu haluaa rohkaista luomaan innovaatioita ja auttaa tunnistamaan niihin liittyvän aineettoman omaisuuden suojausmahdollisuuksia, kaupallistamispotentiaalia sekä niiden rajoitteita. Tätä tarkoitusta varten Turun AMK on laatinut aineettoman omaisuuden toimintaperiaatteet ja toimintamallin.

Innovaatioiden tunnistamiseen ja eteenpäin kehittämiseen voi ja kannattaa pyytää apua. Turun ammattikorkeakoulussa toimii business mentoreita, jotka neuvovat ja ohjaavat innovaatioaihioiden ja niiden kaupallistamispotentiaalin tunnistamisessa sekä niiden suojaamisessa. Apuna prosessissa toimii myös TKI-palveluiden innovaatiokoordinaattori. He neuvovat mm. keksintöilmoituslomakkeen täyttämisessä ja muissa innovaatioihin ja niiden suojaamiseen liittyvissä asioissa.

Innovaatiot ja kaupallistamis -ohjausryhmä (InnKa-ohry) käsittelee vararehtorin johdolla keksintöihin ja muihin innovaatioihin liittyviä asioita.

Lue lisää Turun AMK:n intranetistä: Etusivu > Opetuksen tuki ja TKI > TKI-palvelut > Innovaatiot