Yrittäjä! Kiinnostaako uudet ideat?

20.04.2022

 

Korona-aika on sekoittanut yritysten toimintaa ja tulevaisuus tuo mukanaan muutoksia. Nyt pienyrityksillä on mahdollisuus saada uusia ideoita yrityksen uudistamiseen ja nopeisiin kokeiluihin, oppia innovoinnin ja ennakoinnin menetelmiä, hyödyntää ennakointitietoa ja kestävän kehityksen näkökulmia sekä kehittää ideoita yhdessä muiden yrittäjien kanssa.

Valmennus on suunnattu matkailu-, kauppa- ja palvelualoilla, majoitus- ja ravintolasektorilla sekä kulttuuri- ja tapahtumatuotannossa toimiville pienyrittäjille. Yksi valmennuskausi on jo takana ja seuraava alkaa 6.9.2022. Valmennukseen otetaan 25 yrittäjää. Ilmoittaudu mukaan!

Vastaavaan valmennukseen osallistunut Jari Heinonen Poronlihan erikoisliike Heinonen Oy:sta pitää hyvänä sitä, että valmennuksessa yrittäjä pystyi itse valitsemaan ne osa-alueet, joihin halusi osallistua. Hän kokee itse saaneensa uusia ideoita mm. sosiaalisen median hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Hänen mielestään yhteinen ideointi oli valmennuksen parasta antia.

Myös valmennuksessa mukana ollut Sanna Suomi Sylvi Salonen Oy:stä pitää yhteistä innovointia erittäin hyvänä, koska sen kautta hän on saanut eri ikäisten näkemyksiä ideoihin. Hänelle virtuaalisuuden tuominen yritystoimintaan avasi uusia mahdollisuuksia. Hän pitää verkostoitumista eri alojen ja korkeakoulun kanssa valmennuksen parhaana antina. Valmennukseen kannattaa tulla, koska jokaisella on aina jotain kehitettävää ja omia ajatuksia voi peilata muiden kanssa.

 

Valmennus koostuu innovointiosioista sekä asiantuntija-alustuksista ja työpajoista. Innovointiosioissa yritykset antavat toimeksiantoja, joiden parissa työskennellään yksi kokonainen päivän ja/tai yksi ilta. Innovoinnin päätteeksi yrittäjät saavat vastauksia toimeksiantoihinsa ja samalla runsaasti ideoita, joita yritykset voivat halutessaan toteuttaa. Tavoitteena on myös verkostoituminen ja benchmarkkaus toisten yritysten kanssa. Toimeksiantojen parissa toimii ammattikorkeakoulun asiantuntijoita, nuoria yrittäjiä, yrityskummeja ja muita valmennukseen osallistuvia yrittäjiä.

Työpajoissa yritykset pääsevät kokeilemaan ja kehittelemään Innotutkassa syntyneiden ideoiden pohjalta palvelukonsepteja asiantuntijoiden tuella. Innovoinnin kohteena on se, miten olemassa olevissa tapahtumissa tai kohteissa, esimerkiksi Turun kaupungin tapahtumissa, yritys voi testata uusia ideoita käytännössä. Tämän lisäksi ohjaus- ja konsultointiosuudessa paneudutaan kunkin idean yksityiskohtaisempaan ohjaukseen.

Valmennukseen kuuluu vielä kymmenen verkossa toteutettavaa asiantuntija-alustusta, joissa aiheina ovat mm. tarinallistaminen liiketoiminnassa, tulevaisuusajattelu ja ennakointitiedon hyödyntäminen sekä kestävä ja resurssiviisas yritystoiminta.

Valmennuksesta saatujen palautteiden mukaan yrittäjät ovat saaneet yritystoimintaansa paljon uusia ideoita ja he ovat verkostoituneet muiden eri alojen yrittäjien kanssa. Erityisen positiivisena on koettu yhteinen innovointi, muiden tarinoiden kuuleminen ja vertaistuki. Todettiin, että tällaista yhteistä yrityksen kehittämismahdollisuutta yrittäjä harvoin saa.

Ilmoittaudu tästä mukaan Innotutka – Yrittäjien kestävillä innovaatioilla menestystä muuttuneissa olosuhteissa valmennukseen 31.5.2022 mennessä.

Valmennus on yrittäjälle maksutonta.

Lisätietoa valmennuksesta saat hankkeen nettisivuilta: Innotutka | BusinessClub (turkuamk.fi)

Hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Blogin on kirjoittanut Sari Asteljoki, Innotutka-hankkeen projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu. Kirjoitus kuuluu Yrittäjyys ja arvonluoti tutkimusryhmän julkaisuihin.