Uudistava koulutus ja käytännönläheinen tutkimus

Yrittäjänä löydät itsellesi ja henkilökunnallesi vaikuttavaa koulutusta Turun ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Voit myös hyödyntää opiskelijoiden tuoretta osaamista tai ammattikorkeakoulun tutkimusryhmien tarjontaa yritysesi voimavarana. Esimerkkejä tuloksellisista projekteista ovat mm. opiskelijoiden tuottamat ostopalvelut, harjoittelut ja opinnäytetyöt tai osallistuminen yrityskumppanina ammattikorkeakoulu kehittämishankkeeseen.

Yrittäjänä voit hakea myös tutkinto-opiskelijaksi ja suorittaa suuren osan opintoja oman yrityksen toimintaan liitettynä tai voit osallistua ajankohtaisiin työelämäkoulutuksiin. Ota yhteyttä BusinessClubin asiantuntijoihin, niin keskustellaan juuri teidän yrityksellenne soveltuvista ratkaisuista.

 

Tutkimusryhmät Yrittäjyys ja Myynti osaamisalueella

 

Hankkeet

Turun ammattikorkeakoulussa toteutetaan jatkuvasti lukuisia yrittäjyyttä edistäviä hankkeita. Hankekumppaneina on yrityksiä, asiantuntijaorganisaatioita, korkeakouluja ja yliopistoja Suomessa ja ulkomailla.

Hankkeissa luodaan uusia ratkaisuja, työkaluja ja toimintamalleja. Hankkeissa syntyy myös laajoja verkostoja ja pitkäjänteistä yhteistyötä yrittäjyyden edistämiseksi.

Jos yritykselläsi on ajankohtainen kehittämisidea, niin Turun ammattikorkeakoulu voi olla juuri oikea hankekumppanisi.

Esimerkkejä ajankohtaisista hankkeista:

  1. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta – yrittäjyyden aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä yrittäjyyden opinnollistaminen (AHOT-OPIT). Hankkeessa syntyy sähköinen YOOP-työkalu yrittäjyysosaamisen tunnistamiseen.
  2. Kevytyrittäjyys ja muutoskyvykkyys sote-alan toimintaedellytysten sekä työhyvinvoinnin edistäjänä -hankkeen (KEMUSOTE) tavoitteena on vahvistaa kevytyrittäjien ja yhteiskunnallisten yrittäjien toimintaedellytyksiä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hankkeessa kartoitetaan muun muassa osuuskuntatoiminnan soveltuvuutta ja laaditaan toimintasuunnitelma sote- ja hyvinvointipalveluiden tuottamiseksi haja-asutusalueille. Tarkoitus on tuoda yhteen eri näkemyksiä ja intressejä edustavat toimijat ja löytää keino toteuttaa saariston sote- ja hyvinvointipalvelut yrittäjälähtöisellä tavalla, joka tuo työntekijöille joustavan työn ja palveluiden käyttäjille hyvät palvelut ja maksajalle kustannustehokkuutta.

 

Tutkintokoulutukset yrittäjille

Hankkiakseen uutta osaamista ja valmiuksia voi yrittäjä hakea Turun ammattikorkeakoulun tutkintokoulutuksiin. Esimerkiksi monimuotokoulutukset on suunniteltu yhdistettäviksi työelämän kanssa. Lähiopetusta on muutaman päivänä kuukaudessa, ja muuna aikana opintoja suoritetaan itsenäisesti joustavien aikataulujen mukaan.

Opinnoissa on mahdollista hyödyntää laajasti erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja muita digitaalisia työkaluja. Yrittäjiä palvelee Turun ammattikorkeakoulussa BusinessClub, jossa Businessmentorit tukevat opintojen ja yrittäjyyden yhdistämistä niin että mahdollisimman paljon opintoihin liittyviä suorituksia ja tehtäviä voidaan tehdä oman yrityksen hyväksi. Myös harjoittelun ja opinnäytetyön voi tehdä omaan yritykseen.

Esimerkkejä tutkintokoulutuksista:

Liiketalouden monimuotokoulutus (Turku, Salo)

International Business Online

 

Työelämäkoulutukset yrittäjyydestä

Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa käytännönläheistä koulutusta, jonka hyödyt voit ottaa välittömästi käyttöön. Koulusta voidaan räätälöidä kaikenkokoisille yrityksille tarpeet huomioiden. Ajankohtaisista aiheista voidaan järjestää koulutusta myös useille yrittäjille yhdessä. Voimme auttaa useiden tapahtumien, innovaatiohetkien, henkilöstöpäivien ym. toteuttamisessa.

Ottamalla Turun ammattikorkeakoulun mukaan koulutus- tai tapahtumatoteutukseenne saatte enemmän irti. Vielä kun opiskelijat otetaan mukaan toteutukseen, saadaan takuulla tuoreita näkökulmia mukaan.

Koulutusta voidaan järjestää esimerkiksi tiimityöstä, myynnistä, markkinoinnista, kansainvälisestä kaupasta, kielistä, johtamisesta, digitaalisesta liiketoiminnasta, tuotekehityksestä ja tuotteistamisesta, rahoituksesta ja taloushallinnosta, uusien ideoiden tuottamisesta, esiintymisestä jne.

Työelämäkoulutuksia löydät Turun ammattikorkeakoulun sivuilta.

Ota yhteyttä, tarjotaan koulutusta juuri sinulle tai ryhmällesi

 

Valmennus ja mentorointi

Yrittäjänä voit kehittää itseäsi myös täysin käytännönläheisesti omien tehtäviesi ja haasteittesi kautta. Voit osallistua mentorointiprosessiin, jolloin saat kumppaniksesi kokeneen valmentajan/mentorin, jonka kanssa sovit ohjelman sisällöstä.

Valmentaja/mentori auttaa sinua löytämään voimavarasi, ottamaan kehitysaskeleita ja saavuttamaan tavoitteesi. Valmentajasi/mentorisi kanssa keskustelet luottamuksellisesti ja sparrata omia ajatuksiasi. Saat uusia näkökulmia ja haastajan omaan työhösi. Valmentajan/mentorin avulla saat uutta potkua työhösi! Ohjelma voi olla esimerkiksi 6 kuukauden pituinen, jossa sovitut tapaamiset ovat kuukauden välein.

Ota yhteyttä Businessmentoreihin