Yrittäjyys osana opintoja

1. Yrityskiihdyttämön opintojaksoilla

  • Arviointi: työmäärä, työn vaatimukset ja tulokset, tiedonhankinta ja teorian hyödyntäminen, oppiminen
  • Esimerkkejä opinnoista: Yrittäjyyspolun loppuopinnot, Jatkajakoulu, Boost Turku Start Up Journey, aktiviteetit, yritystapahtumat, BusinessCampit, projektit
  • n. 25-30 op tutkinnosta
  • Oman yrittäjyyden lisäksi voidaan opinnollistaa yrittäjämäistä toimintaa

 

2. Oman HOPSin opintojaksoilla yrityksen toimintaan liitettynä

  • Erillinen suoritustapa: opintojaksoja suoritetaan yritystoiminnassa (oppimistavoitteet saavutetaan)
  • Arviointi: 1-5 tai hyväksytty/hylätty, arviointikriteereiden mukaan. BusinessMentorit sopivat arvioinnista opiskelijoiden, opintojaksosta vastaavan ja/tai tuutoreiden/koulutusvastaavien/OPOjen/KT-päälliköiden kanssa.
  • Esimerkkejä: opintojaksot, projektiopinnot, harjoittelu, opinnäytetyö, BusinessCase opinnäytetyö

 

< Palaa edelliselle sivulle